მსხვილფეხა საქონლის ხელოვნური განაყოფიერება და მასთან დაკავშირებული ფინანსური გათვლები

0
2409