მერძეული ფერმის ფინანსურ/ეკონომიკური გამომთვლელი პროგრამა (FarmSim1.0)

0
2771